Những lỗi seo cơ bản

22/07/2017

Những lỗi seo cơ bản, tôi đã gặp khi áp dụng kiến thức học ở trung tâm.

Tôi là nguyễn quang khải, hiện là chủ cơ sở một xưởng chuyên chế tác lăng mộ đá. Cách đây 3 – 4 năm tôi đã tốn rất nhiều tiền cho dự án seo của mình, nhưng kết quả đạt được chỉ là con số 0. Tôi đã quyết tâm sách ba lô lên Hà Nội học seo của một trung tâm”xin phếp được dấu tên” với hy vọng sẽ tự seo cho lĩnh vực của mình. 1 tháng với những hy vọng lớn và tôi đã áp dụng tất cả kiến thức ở đâý cho dự an của mình. Nửa năm sau kết quả vẫn là top 20 vậy tại sao? Sau những nỗ lực đọc tài liệu nước ngoài và học hỏi an em trong group” Cộng đồng seo 2017 - Hỏi đáp toàn bộ seo” tôi đã đưa được từ khóa mộ đá của tôi lên vị trí thứ 6. Và dưới đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, khi áp dụng các kiến thức của trung tâm.

Tôi đã quá quan tâm đến việc tăng hạng cho từ khóa trên bảng xếp hạng của google, mà lại không quan tâm đến google nó cần gì và nó hoạt động như thế nào? Dẫn đến site của mình bị dính án phạt nghiêm trọng, điển hình là án over – optimize”tối ưu quá liều” mà google tặng cho tôi. Việc này dẫn đến việc, 6 tháng trời từ khóa của tôi không rời khỏi trang 2.

*Lời khuyên của tôi lã hãy cân đổi tỷ lệ anchor text, trước khi tiến hành xây dựng liên kết, hoặc đọc bài viết của Đỗ Việt Anh để có thêm kinh nghiệm, về vấn đề này.

Không quan tâm đến các chỉ số trong seo: Thời đầu tiên làm seo, tôi không hề quan tâm đến các chỉ số trong seo. Thậm chí tôi còn không biết UR, DR, TF, CF là gì. Tệ hơn tôi không có bất cứ một công cụ nào, để check các chỉ số đó. Dẫn đến việc ngày ngày cày backinks, mà vẫn bị đối thủ cho hít khói.

*Lời khuyên của tôi: trước khi bước vào một dự án, đừng quá chú trọng vào việc tăng hạng từ khóa, mã hãy đầu tư và tìm cách tăng độ uy tín của site trong mắt google. Bằng cách tăng các chỉ số pa và da của moz, dr và ur của ahr, cf và tf của majettic. Khi được google yêu mến và tin tưởng thì việc rank một từ khóa nào đó sẽ là rất đơn giản.

Quá quan tâm đến sô lượng backlink: Thời đầu vào nghề tôi cắm đầu cắm cổ xây dựng backlinks với hy vọng kiếm nó càng nhiều cáng tốt. Vâng nó chỉ làm cho bạn tốn thời gian. Năm 2017 google đã không còn tôn trọng đến số lượng baclink nữa mà nó quan tâm đến những backlinks liên quan, backlinks chất lượng.

*Lời khuyên của tôi hãy bỏ thời gian và trí não để kiếm backlinks, chứ đừng chỉ bỏ mỗi thời gian mà kiếm về những backlinks mà ai cũng kiếm được.

Bài viết với mong muốn giúp được các an hem mới vào nghề, nễu thấy hay, hãy chia sẻ để tôi sẽ có động lực chia sẻ.

Tôi là nguyễn quang khải, hiện là chủ cơ sở một xưởng chuyên chế tác lăng mộ đá. Cách đây 3 – 4 năm tôi đã tốn rất nhiều tiền cho dự án seo của mình, nhưng kết quả đạt được chỉ là con số không. Tôi đã quyết tâm sách ba lô lên Hà Nội học seo của một trung tâm”xin phếp được dấu tên” với hy vọng sẽ tự seo cho lĩnh vực của mình. 1 tháng với những hy vọng lớn và tôi đã áp dụng tất cả kiến thức ở đâý cho dự an của mình. Nửa năm sau kết quả vẫn là top 20 vậy tại sao? Sau những nỗ lực đọc tài liệu nước ngoài và học hỏi an em trong group” Cộng đồng seo 2017 - Hỏi đáp toàn bộ seo” tôi đã đưa được từ khóa mộ đá của tôi lên vị trí thứ 6. Và dưới đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, khi áp dụng các kiến thức của trung tâm.

Tôi đã quá quan tâm đến việc tăng hạng cho từ khóa trên bảng xếp hạng của google, mà lại không quan tâm đến google nó cần gì và nó hoạt động như thế nào? Dẫn đến site của mình bị dính án phạt nghiêm trọng, điển hình là án over – optimize”tối ưu quá liều” mà google tặng cho tôi. Việc này dẫn đến 6 tháng trời từ khóa của tôi không rời khỏi trang 2.

*Lời khuyên của tôi lã hãy cân đổi tỷ lệ anchor text, trước khi tiến hành xây dựng liên kết, hoặc đọc bài viết của Đỗ Việt Anh để có thêm kinh nghiệm, về vấn đề này.

Không quan tâm đến các chỉ số trong seo: Thời đầu tiên làm seo, tôi không hề quan tâm đến các chỉ số trong seo. Thậm chí tôi còn không biết UR, DR, TF, CF là gì. Tệ hơn tôi không có bất cứ một công cụ nào, để check các chỉ số đó. Dẫn đến việc ngày ngày cày backinks, mà vẫn bị đối thủ cho hít khói.

Lời khuyên của tôi: trước khi bước vào một dự án, đừng quá chú trọng vào việc tăng hạng từ khóa, mã hãy đầu tư và tìm cách tăng độ uy tín của site trong mắt google bằng cách tăng các chỉ số pa và da của moz, dr và ur của ahr, cf và tf của majettic. Khi được google yêu mến và tin tưởng thì việc rank một từ khóa nào đó sẽ là rất đơn giản.

Qua quan tâm đến sô lượng backlink: Thời đầu vào nghề tôi cắm đầu cắm cổ xây dựng backlinks với hy vọng kiếm nó càng nhiều cáng tốt. Vâng nó chỉ làm cho bạn tốn thời gian. Năm 2017 google đã không còn tôn trọng đến số lượng baclink nữa mà nó quan tâm đến những backlinks liên quan, backlinks chất lượng.

Lợi khuyên của tôi hãy bỏ thời gian kèm theo chí não để kiếm backlinks, chứ đùng chỉ bỏ mỗi thời gian kiếm về những backlinks mà ai cũng kiếm được.

Bài viết với mong muốn giúp được các an hem mới vào nghề, nễu thấy hay, hãy chia sẻ để tôi sẽ có động lực chia sẻ.

Tôi là nguyễn quang khải, hiện là chủ cơ sở một xưởng chuyên chế tác lăng mộ đá. Cách đây 3 – 4 năm tôi đã tốn rất nhiều tiền cho dự án seo của mình, nhưng kết quả đạt được chỉ là con số không. Tôi đã quyết tâm sách ba lô lên Hà Nội học seo của một trung tâm”xin phếp được dấu tên” với hy vọng sẽ tự seo cho lĩnh vực của mình. 1 tháng với những hy vọng lớn và tôi đã áp dụng tất cả kiến thức ở đâý cho dự an của mình. Nửa năm sau kết quả vẫn là top 20 vậy tại sao? Sau những nỗ lực đọc tài liệu nước ngoài và học hỏi an em trong group” Cộng đồng seo 2017 - Hỏi đáp toàn bộ seo” tôi đã đưa được từ khóa mộ đá của tôi lên vị trí thứ 6. Và dưới đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, khi áp dụng các kiến thức của trung tâm.

Tôi đã quá quan tâm đến việc tăng hạng cho từ khóa trên bảng xếp hạng của google, mà lại không quan tâm đến google nó cần gì và nó hoạt động như thế nào? Dẫn đến site của mình bị dính án phạt nghiêm trọng, điển hình là án over – optimize”tối ưu quá liều” mà google tặng cho tôi. Việc này dẫn đến 6 tháng trời từ khóa của tôi không rời khỏi trang 2.

*Lời khuyên của tôi lã hãy cân đổi tỷ lệ anchor text, trước khi tiến hành xây dựng liên kết, hoặc đọc bài viết của Đỗ Việt Anh để có thêm kinh nghiệm, về vấn đề này.

Không quan tâm đến các chỉ số trong seo: Thời đầu tiên làm seo, tôi không hề quan tâm đến các chỉ số trong seo. Thậm chí tôi còn không biết UR, DR, TF, CF là gì. Tệ hơn tôi không có bất cứ một công cụ nào, để check các chỉ số đó. Dẫn đến việc ngày ngày cày backinks, mà vẫn bị đối thủ cho hít khói.

Lời khuyên của tôi: trước khi bước vào một dự án, đừng quá chú trọng vào việc tăng hạng từ khóa, mã hãy đầu tư và tìm cách tăng độ uy tín của site trong mắt google bằng cách tăng các chỉ số pa và da của moz, dr và ur của ahr, cf và tf của majettic. Khi được google yêu mến và tin tưởng thì việc rank một từ khóa nào đó sẽ là rất đơn giản.

Qua quan tâm đến sô lượng backlink: Thời đầu vào nghề tôi cắm đầu cắm cổ xây dựng backlinks với hy vọng kiếm nó càng nhiều cáng tốt. Vâng nó chỉ làm cho bạn tốn thời gian. Năm 2017 google đã không còn tôn trọng đến số lượng baclink nữa mà nó quan tâm đến những backlinks liên quan, backlinks chất lượng.

Lợi khuyên của tôi hãy bỏ thời gian kèm theo chí não để kiếm backlinks, chứ đùng chỉ bỏ mỗi thời gian kiếm về những backlinks mà ai cũng kiếm được.

Bài viết với mong muốn giúp được các an hem mới vào nghề, nễu thấy hay, hãy chia sẻ để tôi sẽ có động lực chia sẻ.

Tôi là nguyễn quang khải, hiện là chủ cơ sở một xưởng chuyên chế tác lăng mộ đá. Cách đây 3 – 4 năm tôi đã tốn rất nhiều tiền cho dự án seo của mình, nhưng kết quả đạt được chỉ là con số không. Tôi đã quyết tâm sách ba lô lên Hà Nội học seo của một trung tâm”xin phếp được dấu tên” với hy vọng sẽ tự seo cho lĩnh vực của mình. 1 tháng với những hy vọng lớn và tôi đã áp dụng tất cả kiến thức ở đâý cho dự an của mình. Nửa năm sau kết quả vẫn là top 20 vậy tại sao? Sau những nỗ lực đọc tài liệu nước ngoài và học hỏi an em trong group” Cộng đồng seo 2017 - Hỏi đáp toàn bộ seo” tôi đã đưa được từ khóa mộ đá của tôi lên vị trí thứ 6. Và dưới đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, khi áp dụng các kiến thức của trung tâm.

Tôi đã quá quan tâm đến việc tăng hạng cho từ khóa trên bảng xếp hạng của google, mà lại không quan tâm đến google nó cần gì và nó hoạt động như thế nào? Dẫn đến site của mình bị dính án phạt nghiêm trọng, điển hình là án over – optimize”tối ưu quá liều” mà google tặng cho tôi. Việc này dẫn đến 6 tháng trời từ khóa của tôi không rời khỏi trang 2.

*Lời khuyên của tôi lã hãy cân đổi tỷ lệ anchor text, trước khi tiến hành xây dựng liên kết, hoặc đọc bài viết của Đỗ Việt Anh để có thêm kinh nghiệm, về vấn đề này.

Không quan tâm đến các chỉ số trong seo: Thời đầu tiên làm seo, tôi không hề quan tâm đến các chỉ số trong seo. Thậm chí tôi còn không biết UR, DR, TF, CF là gì. Tệ hơn tôi không có bất cứ một công cụ nào, để check các chỉ số đó. Dẫn đến việc ngày ngày cày backinks, mà vẫn bị đối thủ cho hít khói.

Lời khuyên của tôi: trước khi bước vào một dự án, đừng quá chú trọng vào việc tăng hạng từ khóa, mã hãy đầu tư và tìm cách tăng độ uy tín của site trong mắt google bằng cách tăng các chỉ số pa và da của moz, dr và ur của ahr, cf và tf của majettic. Khi được google yêu mến và tin tưởng thì việc rank một từ khóa nào đó sẽ là rất đơn giản.

Qua quan tâm đến sô lượng backlink: Thời đầu vào nghề tôi cắm đầu cắm cổ xây dựng backlinks với hy vọng kiếm nó càng nhiều cáng tốt. Vâng nó chỉ làm cho bạn tốn thời gian. Năm 2017 google đã không còn tôn trọng đến số lượng baclink nữa mà nó quan tâm đến những backlinks liên quan, backlinks chất lượng.

Lợi khuyên của tôi hãy bỏ thời gian kèm theo chí não để kiếm backlinks, chứ đùng chỉ bỏ mỗi thời gian kiếm về những backlinks mà ai cũng kiếm được.

Bài viết với mong muốn giúp được các an hem mới vào nghề, nễu thấy hay, hãy chia sẻ để tôi sẽ có động lực chia sẻ.

Tôi là nguyễn quang khải, hiện là chủ cơ sở một xưởng chuyên chế tác lăng mộ đá. Cách đây 3 – 4 năm tôi đã tốn rất nhiều tiền cho dự án seo của mình, nhưng kết quả đạt được chỉ là con số không. Tôi đã quyết tâm sách ba lô lên Hà Nội học seo của một trung tâm”xin phếp được dấu tên” với hy vọng sẽ tự seo cho lĩnh vực của mình. 1 tháng với những hy vọng lớn và tôi đã áp dụng tất cả kiến thức ở đâý cho dự an của mình. Nửa năm sau kết quả vẫn là top 20 vậy tại sao? Sau những nỗ lực đọc tài liệu nước ngoài và học hỏi an em trong group” Cộng đồng seo 2017 - Hỏi đáp toàn bộ seo” tôi đã đưa được từ khóa mộ đá của tôi lên vị trí thứ 6. Và dưới đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, khi áp dụng các kiến thức của trung tâm.

Tôi đã quá quan tâm đến việc tăng hạng cho từ khóa trên bảng xếp hạng của google, mà lại không quan tâm đến google nó cần gì và nó hoạt động như thế nào? Dẫn đến site của mình bị dính án phạt nghiêm trọng, điển hình là án over – optimize”tối ưu quá liều” mà google tặng cho tôi. Việc này dẫn đến 6 tháng trời từ khóa của tôi không rời khỏi trang 2.

*Lời khuyên của tôi lã hãy cân đổi tỷ lệ anchor text, trước khi tiến hành xây dựng liên kết, hoặc đọc bài viết của Đỗ Việt Anh để có thêm kinh nghiệm, về vấn đề này.

Không quan tâm đến các chỉ số trong seo: Thời đầu tiên làm seo, tôi không hề quan tâm đến các chỉ số trong seo. Thậm chí tôi còn không biết UR, DR, TF, CF là gì. Tệ hơn tôi không có bất cứ một công cụ nào, để check các chỉ số đó. Dẫn đến việc ngày ngày cày backinks, mà vẫn bị đối thủ cho hít khói.

Lời khuyên của tôi: trước khi bước vào một dự án, đừng quá chú trọng vào việc tăng hạng từ khóa, mã hãy đầu tư và tìm cách tăng độ uy tín của site trong mắt google bằng cách tăng các chỉ số pa và da của moz, dr và ur của ahr, cf và tf của majettic. Khi được google yêu mến và tin tưởng thì việc rank một từ khóa nào đó sẽ là rất đơn giản.

Qua quan tâm đến sô lượng backlink: Thời đầu vào nghề tôi cắm đầu cắm cổ xây dựng backlinks với hy vọng kiếm nó càng nhiều cáng tốt. Vâng nó chỉ làm cho bạn tốn thời gian. Năm 2017 google đã không còn tôn trọng đến số lượng baclink nữa mà nó quan tâm đến những backlinks liên quan, backlinks chất lượng.

*Lời khuyên của tôi hãy bỏ thời gian kiếm theo chí não để kiếm backlinks, chứ đùng chỉ bỏ mỗi thời gian kiếm về những backlinks mà ai cũng kiếm được.

Bài viết với mong muốn giúp được các an hem mới vào nghề, nễu thấy hay, hãy chia sẻ để tôi sẽ có động lực.