Câu đối hay ý nghĩa - câu đối trên lăng mộ - câu đối bàn thờ gia tiên..

10/05/2019

Câu đối được người xưa phân vào loại văn biền ngẫu, câu đói có hai vế đối nhau nhằm nêu thông điệp về một ý chí, một quan điểm hay tình cảm của người viết trước một sự việc nào đó sảy ra trong cuộc sống xã hội hàng ngày.

 

Mỗi loại câu đối thì có ý nghĩa khác nhau và được dung vào những nới khác nhau như câu đối chúc mừng thường được sử dụng trong những ngày lễ tết, câu đối lễ nghĩa thường được dung ở bàn thờ gia tiên hoặc ở các khu lăng mộ. Ở dưới chúng tôi xin được giới thiệu một số câu đối hay dùng cho bàn thờ gia tiên và câu đối trên lăng mộ.

 

câu đối trên lăng mộ

 

Câu đối khắc trên bàn thờ gia tiên và câu đối khắc trên lăng mộ

 

01. Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc

Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.

 

02. Tổ tông công đức còn thơm dấu

Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

 

03. Tổ đường bách thế hương hoa tại

Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

 

04. Thân tộc lạc quan hi thế hóa

Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.

 

05. Tông tổ thiên thu trường tự điển

Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

 

06. Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

 

07. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

 

08. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm

Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

 

09. Kiến tạo gia phong tân cốt cách

Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa

 

10. Công đức lưu truyền thiên cổ niệm

Thạch bi ký giám ức niên hương

 

11. Đức tổ quang vinh hương vạn cổ

Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

 

12. Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ

Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

 

13. Phiến niệm truy tư truyền bản tộc

Bách niên hương hỏa ức tiên công.

 

14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng

Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

 

15. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang

Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

 

16. Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả

Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

 

17. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ

Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

 

18. Thờ tiên tổ như kính tại thượng

Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

 

19. An bình thần liệu nền gia thất

Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

 

20. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức

Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

 

21. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm

Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

 

22. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm

Tổ tông tích đức cháu con vinh.

 

23. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu

Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

 

24. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh

Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

 

25. Lấy trung hiếu trì gia bền vững

Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

 

26. Muôn thuở công thành danh hiển đạt

Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

 

27. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại

Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

 

28. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng

Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

 

29. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh

Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

 

30.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông

Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

 

31. Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh

Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

 

32. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến

Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

 

33. Công đức vĩnh truyền tiên thế phả

Thuần bàng bất cải ngã gia phong

 

34. Đức trạch trường lưu thiên lý thuận

Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân

 

35. Tổ tiên ta dày công xây dựng

Con cháu nhà ra sức trùng tu.

 

36. Tổ tông công đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

 

37. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn

Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

 

38. Cúc dục ân thâm Đông hải đại

Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

 

39. Bách thế bản chi bồi chỉ phúc

Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.

 

40. Tổ đức cao minh tư phú ấm

Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

 

41. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước

Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

 

42. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc

Cháu con canh tác nết viên tân.

 

43. Hiếu kính thông tông tổ

Trinh tường tập tử tôn

 

44. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

 

45. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời

Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

 

46. Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh

Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh.

 

47. Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,

Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

 

48. Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,

Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

 

49. Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm

Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

 

50. Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ

 Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

51.Phúc sinh phú quý gia đường Thịnh

 Lộc tiến vinh hoa tử tôn hung

 

52.Tổ tông công đức thiên niên thịnh

 Tử hiếu tôn hiền vạn đại Vinh

 

53.Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

 Mây trời lộng lộng không phủ kín công cha

 

Câu đối chúc mừng dung cho những ngày lễ tết

 

1.Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc

Đời vui, sức khoẻ, tết an khang

 

2.Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ

Xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà

 

 

3.Già trẻ gái trai đều khoái Tết

Cỏ cây hoa lá cũng mừng xuân

 

 

4.Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố

Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

 

5.Tối Ba mươi đá thằng Bần khỏi cửa

Sáng mồng một nghênh ông Phúc vào nhà

 

6.Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

 

7.Xuân đáo bình an tài lợi tiến

Mai khai phú quý lộc quyền lai

 

8.Chúc Tết đến trăm điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự thành công

 

9.Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

 

9.Xuân sang hạnh phúc bình an đến

Tết tới vinh hoa phú quý về

 

10.Tân niên tân phúc tân phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn bình an

 

11.Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc

Trong nhà vui Tết đón bình an

 

12.Trai gái cười vui mừng đón Tết

Trẻ già hoan hỉ đón xuân sang

 

13.Tết đến gia đình vui sum họp

Xuân về con cháu hưởng bình an

 

Trên đây là một số câu đối hay do công ty lăng mộ đá Thiện Phú sưu tầm.